ING. LUKÁŠ REIŠTETTER

Môj príbeh

Detstvo


Môj otec pracoval ako vodič autobusu a neskôr začal podnikať v nákladnej doprave. Už ako malý chlapec som sa pohyboval okolo nákladných vozidiel a autobusov.

Prvé brigády


Počas štúdia v rokoch 2004-2009 na katedre cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity som vyskúšal rôzne letné brigády od zamestnania v Oxforde až po prácu na Aljaške. Stále ma to však ťahalo k doprave a logistike. Popri štúdiu sa mi podarilo nájsť brigádu v skladových priestoroch spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., ostal som v ich žilinskej prevádzke niekoľko rokov.

Vodič jazdnej súpravy


Po vysokej škole som využil vodičský preukaz a určité obdobie si vyskúšal, aké je to byť vodičom jazdnej súpravy.

Krajský úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Prešove


Od 1.1.2010 som začal pracovať na Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove, kde som mal na zodpovednosti úsek pozemných komunikácii.

Koncom roka 2010 som dostal ponuku stať sa členom skúšobnej komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon taxislužby. Ponuku som prijal a v komisii pôsobím dodnes.

Autoškola MAVEX - JUNIOR


Rok 2011 bol pre mňa dôležitý aj v tom, že som sa spoznal s Mgr. Vladimírom Šandalom, majiteľom autoškoly a školiaceho strediska MAVEX-JUNIOR, ktoré patrí medzi elitu na Slovensku, či už porovnáme technické vybavenie alebo personálne obsadenie spoločnosti.

Následne som absolvoval inštruktorský kurz a získal inštruktorské oprávnenie. V školiacom stredisku som začal prednášať vybrané odborné predmety vodičom, ktorí chcú získať kvalifikačnú kartu vodiča.

Špecializujem sa najmä na sociálnu legislatívu a používanie záznamových zariadení (tachografov) v doprave.

STK CONTROL spol. s r. o.


Koncom roka 2012 som odišiel z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove a začal som pracovať v spoločnosti STK CONTROL spol. s r. o.. Na stanici technickej kontroly pracujem s tímom profesionálov, ktorí pôsobia v tomto odvetví desiatky rokov.

Spoločnosť patrí medzi najväčšie stanice technickej kontroly na Slovensku. Kontrolné služby poskytujeme bez čakacích lehôt, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka.

Súdny znalec


V období 2016 – 2018 som sa venoval štúdiu súdneho inžinierstva v odbore Doprava cestná na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Venujem sa nasledujúcim odvetviam:

  • odhad hodnoty cestných vozidiel
  • technický stav cestných vozidiel
  • technický stav komunikácií a dopravného zabezpečenia
  • nehody v cestnej doprave

Spolupráca s ČESMAD Slovakia


V marci 2018 som začal spolupracovať so združením ČESMAD Slovakia ako lektor a máme spolu rozpracované viaceré školenia.

Súčasnosť


Počas mojej práce prichádzam do kontaktu s veľkým množstvom vodičov a dopravcov.

Porušovanie predpisov a nezákonná manipulácia s tachografmi vedie k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Orientovať sa v rozsiahlej a neustále sa aktualizovanej sociálnej legislatíve je niekedy zložité. O tom som presvedčený po niekoľkoročných skúsenostiach zo školení vodičov a dopravcov, kde sa pri konzultácii riešenia rôznych situácii z praxe učíme jeden od druhého.

Školenie vodičov a objasňovanie rôznych nezrovnalostí
z problematiky sociálnych predpisov nie je len mojou prácou, je to moje poslanie a zároveň koníček.