Príprava ku skúške
odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

PREČO ŠKOLIŤ?

  • Určené budúcim prevádzkovateľom cestnej dopravy a vedúcim dopravy

  • Pre oblasť osobnej (autobusovej) aj nákladnej cestnej dopravy

  • Intenzívna príprava v rozsahu 2 dní

  • Teória z oblasti práva, riadenia podniku, technických noriem a bezpečnosti

  • Praktické cvičenia formou cvičných prípadových štúdií

  • Prezenčná forma v Prešove alebo Banskej Bystrici

  • Online forma v spolupráci s ČESMAD SLOVAKIA

Odbornú spôsobilosť v cestnej doprave je potrebné preukázať pri žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v cestnej nákladnej aj osobnej doprave a mala by byť zabezpečená počas celej doby podnikania.

Obsah školenia

  • 14 hodín teórie z oblasti občianskeho, obchodného, sociálneho a daňového práva, obchodného a finančného riadenia podniku, prístupu na trh, technických noriem a technických aspektov prevádzky a bezpečnosti na cestách

  • 8 hodín praktických cvičení formou cvičných prípadových štúdií

Hodnotenia klientov