ING. LUKÁŠ REIŠTETTER

Blog

Inteligentný digitálny tachograf 2. generácie

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 sa zavádzajú inteligentné digitálne tachografy druhej generácie....

Pracovný čas vodiča kamiónu a autobusu

Ak zamestnávate vodičov v nákladnej a autobusovej cestnej doprave, ktorí majú povinnosť zaznamenávať svoju prácu...

45 ka vo vozidle

V auguste 2014 spoločnosť Vaditrans, ktorá je dopravným podnikom so sídlom v Belgicku, podala na...

Dohoda AETR

Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (Dohoda) upravuje požiadavky na režim...

Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave

Podmienky a pravidlá podnikania v cestnej doprave upravujú: Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave...

Vodič nákladného vozidla nelegálne vypínal tachograf

Krajské riaditeľstvo polície kraja Vysočina v Českej republike rieši v súčasnosti prvé dva prípady neoprávnenej...