Vodič nákladného vozidla nelegálne vypínal tachograf

Krajské riaditeľstvo polície kraja Vysočina v Českej republike rieši v súčasnosti prvé dva prípady neoprávnenej manipulácie s digitálnym tachografom a obvinenia z neoprávneného prístupu k jeho informáciám. Stanovisko Najvyššieho správneho súdu je jasné: takéhoto protiprávneho skutku sa dopúšťa každý, kto nezákonným spôsobom manipuluje s digitálnym tachografom. Takéto zaobchádzanie vedie k bezprostrednému ohrozovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

 

15. mája 2017 uskutočnilo diaľničné oddelenie polície Velký Beranov kontrolu nákladnej dopravy na diaľnici D1. Kontrola sa uskutočnila krátko pred deviatou hodinou na 111. kilometri diaľnice. Kontrola sa zamerala na vodičov súprav zložených z ťahača a návesu so slovenskými evidenčnými číslami. Vodič prechádzal diaľnicou smerom do Prahy a na pokyn polície vozidlo zastavilo na diaľničnom odpočívadle. Polícia vodiča vyzvala k predloženiu dokladov, ktoré sú potrebné na prevoz a riadenie vozidla, a taktiež dokladov súvisiacich s prevážaným nákladom.

Touto kontrolou polícia zistila veľmi vážne porušenie zákona. Vodič mal počas jazdy dokázateľne aktivované prídavné zariadenie, ktoré mu umožňovalo nelegálnu manipuláciu s tachografom, kedy na kartu vodiča a do tachografu nebola zaznamenaná jazda, ale odpočinok. Toto zariadenie polícia zaistila pre ďalšie vyšetrovanie. Vodič bol zadržaný ako osoba podozrivá zo spáchania protiprávneho jednania. Prípad ďalej prevzali kriminalisti, ktorí vo veci vedú skrátené prípravné konanie. Muž je obvinený z neoprávneného prístupu k počítačovému systému a nosiču informácii. Muž je zatiaľ stíhaný na slobode. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 4 roky, zákaz činnosti alebo prepadnutie veci alebo inej majetkovej hodnoty.

Podobný prípad sa odohral v nasledujúci deň 16. mája 2017, keď tím špecialistov opäť na 111. kilometri diaľnice D1 smerom do Prahy zadržal a skontroloval vodiča ťahača s návesom so slovenskými evidenčnými číslami. Polícia vyzvala vodiča k predloženiu všetkých potrebných dokumentov a dokladov. Vodič riadil vozidlo sám a dôkladnou kontrolou sa zistilo, že používal v tachografe kartu vystavenú pre inú osobu. Týmto porušil právne predpisy, pretože každý vodič môže byť držiteľom iba jednej platnej karty vodiča a smie používať iba kartu, ktorá mu bola pridelená ako vlastná osobná karta vodiča.

Svojim jednaním sa vodič dopustil prečinu neoprávneného prístupu k počítačovému systému a nosiču informácii. Opäť sa v tejto veci vedie skrátené prípravné konanie a polícia vyslovila podozrenie z daného prečinu. Polícia zadržala kartu do tachografu pre účely vyšetrovania a bola udelená kaucia vo výške 100 000 Kč (3 812 eur). V tomto prípade hrozí vodičovi zo Slovenska trest odňatia slobody až na 2 roky, zákaz činnosti alebo prepadnutie veci alebo inej majetkovej hodnoty.

Drobných priestupkov, ale aj závažných porušení zákona sa často dopúšťajú aj zahraniční vodiči. Najmä vodiči tretích krajín často nedodržiavajú zákonom stanovené bezpečnostné prestávky a falšujú informácie z tachografov. Polícia v rámci takýchto kontrol zisťuje aj iné závažné porušenia, ako napríklad manipuláciu s tachografom pomocou magnetu či používanie špeciálne vyrobeného a nainštalovaného zariadenia, ktoré vodič ovládal diaľkovým ovládaním a dokázal vypínať tachograf v prípade potreby. Kontrolou tachografových kariet polícia v minulosti zistila aj mnoho závažných porušení – napríklad, používanie cudzích kariet iných vodičov

Polícia v takýchto prípadoch na mieste udeľuje pokuty do výšky až 100 000 Kč (3 812 eur). Pokiaľ vodič pokutu nezaplatí, môže mu polícia zabaviť doklady k vozidlu a k nákladu a zakázať mu pokračovanie v jazde. Polícia môže do doby, kým nie je zaplatená pokuta zaistiť vozidlo pomocou papuče, čo sa v Českej republike podľa potreby využíva. Priebeh a výsledok kontroly polícia zdokumentuje a prípad oznámi príslušnému správnemu úradu.​

Ostatné články

Inteligentný digitálny tachograf 2. generácie

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 sa zavádzajú inteligentné digitálne tachografy druhej generácie....

Pracovný čas vodiča kamiónu a autobusu

Ak zamestnávate vodičov v nákladnej a autobusovej cestnej doprave, ktorí majú povinnosť zaznamenávať svoju prácu...

45 ka vo vozidle

V auguste 2014 spoločnosť Vaditrans, ktorá je dopravným podnikom so sídlom v Belgicku, podala na...