Articles By This Author

Inteligentný digitálny tachograf 2. generácie

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 sa zavádzajú inteligentné digitálne tachografy druhej generácie.

Read More

Pracovný čas vodiča kamiónu a autobusu

Ak zamestnávate vodičov v nákladnej a autobusovej cestnej doprave, ktorí majú povinnosť zaznamenávať svoju prácu tachografom, musíte zabezpečiť, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa pracovného času

Read More

45 ka vo vozidle

V auguste 2014 spoločnosť Vaditrans, ktorá je dopravným podnikom so sídlom v Belgicku, podala na Raad van State (Štátna rada, Belgicko) žalobu o neplatnosť belgického kráľovského výnosu. Podľa výnosu je možné uložiť pokutu vo výške 1 800 € vodičovi, ktorý čerpá dobu pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle.

Read More

Dohoda AETR

Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (Dohoda) upravuje požiadavky na režim práce vodičov nákladných vozidiel a autobusov pri prepravách do nečlenských krajín EÚ na celú trasu prepravy a v nečlenských krajinách EÚ.

Read More

Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave

Podmienky a pravidlá podnikania v cestnej doprave upravujú:

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“),…

Read More

Vodič nákladného vozidla nelegálne vypínal tachograf

Krajské riaditeľstvo polície kraja Vysočina v Českej republike rieši v súčasnosti prvé dva prípady neoprávnenej manipulácie s digitálnym tachografom a obvinenia z neoprávneného prístupu k jeho informáciám.

Read More